SFS 2007:412 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

070412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.