SFS 2007:413 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

070413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.