SFS 2007:419 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

070419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.