SFS 2007:423 Förordning om upphävande av förordningen (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

070423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1976:267) om
skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats
till den offentliga arbetsförmedlingen;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1976:267) om skyldighet för

arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
skall upphöra att gälla den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:423

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007