SFS 2007:423 Förordning om upphävande av förordningen (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

070423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.