SFS 2007:425 Förordning om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor

070425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:18) om
studerandekårer, nationer och studentföreningar
vid universitet och högskolor;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1983:18) om studerande-

kårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor

1

skall ha

följande lydelse.

6 §

En studerande har rätt till begränsat medlemskap i studerandekåren,

om den studerande

1. endast tar del i fristående kurser som omfattar studier för sammanlagt

högst 14 högskolepoäng per termin,

2. tar del i utbildning som i huvudsak anordnas på en ort som varken är

högskoleorten eller orten där kåren har sitt säte, eller

3. bedriver studier på forskarnivå som motsvarar mindre än halvtidsstu-

dier.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1998:1691.

SFS 2007:425

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007