SFS 2007:427 Förordning om ändring i förordningen (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus

070427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1473) om en
samverkansgrupp för Kiruna rymd- och
miljöcampus;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:1473) om en samver-

kansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus skall ha följande lydelse.

1 §

Det skall finnas en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcam-

pus med representanter för Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och
Institutet för rymdfysik.

Genom gruppen skall de två universiteten och institutet samverka i syfte

att bygga upp en samlad organisation för högskoleutbildning och forskning
inom rymd- och miljövetenskap i Kiruna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:427

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007