SFS 2007:433 Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

070433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.