SFS 2007:437 Förordning om ändring i förordningen (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

070437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:144) om Institutet
för internationell ekonomi;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:144) om Institutet för

internationell ekonomi skall ha följande lydelse.

2 §

Vid institutet skall det bedrivas forskning i nationalekonomi. Vidare

skall institutets forskare medverka i utbildning på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:437

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007