SFS 2007:441 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

070441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.