SFS 2007:444 Förordning om ändring i förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

070444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.