SFS 2007:446 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

070446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.