SFS 2007:457 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

070457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.