SFS 2007:458 Lag om upphävande av lagen (1985:1040) om rätt för en skadenämnd att beslut a i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador

070458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.