SFS 2007:461 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

070461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.