SFS 2007:463 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

070463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.