SFS 2007:468 Lag om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

070468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.