SFS 2007:470 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

070470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.