SFS 2007:471 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

070471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.