SFS 2007:474 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.