SFS 2007:475 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

070475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.