SFS 2007:496 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

070496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.