SFS 2007:498 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

070498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.