SFS 2007:477 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

SFS 2007:477

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.