SFS 2007:485 Förordning om ändring i förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar

SFS 2007:485

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.