SFS 2007:503 Förordning om upphävande av förordningen (1998:201) med instruktion för Integrationsverket

070503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1998:201) med
instruktion för Integrationsverket;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1998:201) med instruktion för

Integrationsverket skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2007:503

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007