SFS 2007:504 Förordning om ändring i förordningen (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

070504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:171) med
instruktion för Nämnden mot diskriminering;

utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (1999:171) med instruktion

för Nämnden mot diskriminering skall ha följande lydelse.

27 §

Av de övriga ledamöterna utses

� en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
� en efter förslag av Arbetsgivarverket,
� en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
� en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
� en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation,
� en efter förslag av Regeringens råd för etnisk jämlikhet och integration,
� en efter förslag av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, och
� en efter förslag av Handikappförbundens Samarbetsorgan.
En ledamot utses bland personer som kan anses företräda privata arbets-

givarintressen.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2007:504

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007