SFS 2007:602 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

070602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin

dels

att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall utgå,

dels

att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha

följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:602

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007