SFS 2007:626 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

070626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande
m.m.;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:105) om statlig kredit-

garanti för lån för bostadsbyggande m.m., som gäller till utgången av år
2008

1

, skall fortsätta att gälla från och med den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Förordningens giltighetstid senast förlängd 2005:869.

SFS 2007:626

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007