SFS 2007:639 Förordning om upphävande av karantänsförordningen (1989:302)

070639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av karantänsförordningen
(1989:302);

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver att karantänsförordningen (1989:302) skall upp-

höra att gälla den 6 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2007:639

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007