SFS 2007:642 Förordning om upphävande av förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina

070642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1993:956) om
tillstånd att utfärda vissa examina;

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:956) om tillstånd att ut-

färda vissa examina skall upphöra att gälla vid utgången av juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:642

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007