SFS 2007:658 Förordning om ändring i förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

070658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:85) om
underrättelse till Brottsförebyggande rådet om
domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande
med narkotika;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att i förordningen (1987:85) om underrättelse till

Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfa-
rande med narkotika

1 ordet ⬝domstol⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut

mot ⬝tingsrätt⬝ i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 1995:1072
förordningen 2000:1270.

SFS 2007:658

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007