SFS 2007:679 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

070679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande av
uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 29 juni 2007.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 juli�31 december 2007 är 3,5 procent.

På Riksbankens vägnar

ANDERS VREDIN

Kristina Löfstrand

SFS 2007:679

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007