SFS 2007:706 Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

070706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförsäkringsförordningen
(1976:359);

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver att 10 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

ska ha följande lydelse.

10 §

1 Motordrivet fordon får införas till Sverige och tillfälligt brukas i tra-

fik här utan svensk trafikförsäkring, om det är registrerat i Andorra, Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Ma-
rino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordir-
land jämte öarna Isle of Man, Alderney, Guernsey och Jersey, Tjeckien, För-
bundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten eller �sterrike.

Första stycket tillämpas även i fråga om icke registrerad moped som är

hemmahörande i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lux-
emburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, San Marino, Spanien, Förbunds-
republiken Tyskland, Ungern eller Vatikanstaten.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:196.

SFS 2007:706

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007