SFS 2007:722 Förordning om upphävande av förordningen (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet

070722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1988:1214) med
instruktion för Ekonomiska rådet;

utfärdad den 19 september 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:1214) med instruktion för

Ekonomiska rådet ska upphöra att gälla vid utgången av oktober 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:722

Utkom från trycket
den 2 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007