SFS 2007:723 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)

070723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2007:24) om
tillfälligt undantag från bestämmelserna om
trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490);

utfärdad den 19 september 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:24) om tillfälligt undantag

från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490),
som gäller till och med den 30 september 2007, ska fortsätta att gälla till och
med den 31 december 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:723

Utkom från trycket
den 2 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007