SFS 2007:737 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2008

070737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppräkningsfaktorer vid beräkning av
preliminära kommunalskattemedel för 2008;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid

beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2008 enligt 4 § lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2007

1,055

2008

1,061

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:737

Utkom från trycket
den 16 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007