SFS 2007:768 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

070768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter
om procenttal för ändring av vissa
underhållsbidrag

1;

beslutade den 26 oktober 2007.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321)

om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i la-
gen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 pro-
cent från och med den 1 februari 2008.

F�RS�KRINGSKASSAN

CURT MALMBORG

Eva Nordqvist Magnus Arvidson

1 Senaste författning i ämnet 2006:1194.

SFS 2007:768

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007