SFS 2007:769 Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

070769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet;

utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om frivil-

lig försvarsverksamhet ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av
Svenska försvarsutbildningsförbundet,
Insatsingenjörernas riksförbund,
Flygvapenfrivilligas riksförbund,
Frivilliga automobilkårernas riksförbund,
Frivilliga flygkåren,
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,
Frivilliga radioorganisationen,
Frivilliga skytterörelsen,
Försvarets personaltjänstförbund,
Svenska blå stjärnan,
Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets

sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,

Riksförbundet Sveriges lottakårer,
Sjövärnskårernas riksförbund,
Svenska brukshundklubben,
Svenska fallskärmsförbundet,
Svenska pistolskytteförbundet,
Svenska sportskytteförbundet,
Sveriges civilförsvarsförbund och
Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:269.

SFS 2007:769

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007