SFS 2007:775 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

070775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PACAFM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PACAFN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PACAFN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:PACAFN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:PACAFN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:PACAFM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PACAFN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PACAFM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:16px;font-family:PACAFM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PACAFM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:640) om <br/>registerf�ring m.m. vid l�nsr�tt med hj�lp av <br/>automatiserad behandling;</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 och 8 �� f�rordningen (2001:640) om regis-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">terf�ring m.m. vid l�nsr�tt med hj�lp av automatiserad behandling ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>7 � </b>En l�nsr�tt f�r behandla personuppgifter automatiserat i l�pande text<br/>eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som av-<br/>ses i 2 och 6 ��.</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">K�nsliga personuppgifter som anges i 13 </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft10">� personuppgiftslagen</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">(1998:204) och uppgifter om lag�vertr�delser m.m. som anges i 21 � samma<br/>lag f�r behandlas endast om uppgifterna har l�mnats i ett m�l eller om de be-<br/>h�vs f�r handl�ggningen av m�let.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>8 � </b>F�r bevarande av personuppgifter som med st�d av 7 � behandlas au-<br/>tomatiserat i ett m�l g�ller best�mmelserna i personuppgiftslagen<br/>(1998:204), om inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Monika S�rbom<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2007:775</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:640) om
registerf�ring m.m. vid l�nsr�tt med hj�lp av
automatiserad behandling;

utf�rdad den 1 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 7 och 8 �� f�rordningen (2001:640) om regis-

terf�ring m.m. vid l�nsr�tt med hj�lp av automatiserad behandling ska ha
f�ljande lydelse.

7 � En l�nsr�tt f�r behandla personuppgifter automatiserat i l�pande text
eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som av-
ses i 2 och 6 ��.

K�nsliga personuppgifter som anges i 13

� personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lag�vertr�delser m.m. som anges i 21 � samma
lag f�r behandlas endast om uppgifterna har l�mnats i ett m�l eller om de be-
h�vs f�r handl�ggningen av m�let.

8 � F�r bevarande av personuppgifter som med st�d av 7 � behandlas au-
tomatiserat i ett m�l g�ller best�mmelserna i personuppgiftslagen
(1998:204), om inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2007.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Monika S�rbom
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:775

Utkom fr�n trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;