SFS 2007:787 Förordning om ändring i förordningen (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92

070787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1107) om
tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/
2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt
samarbete i fråga om mervärdesskatt och om
upphävande av förordning (EEG) nr 218/92;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:1107) om tillämpning

av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om adminis-
trativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förord-
ning (EEG) nr 218/92 ska ha följande lydelse.

2 § Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen (2007:780) med in-
struktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel
3.1 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:787

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;