SFS 2007:788 Förordning om ändring i förordningen (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter

070788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:393) om
administrativt samarbete inom EU i fråga om
punktskatter;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2005:393) om administrativt

samarbete inom EU i fråga om punktskatter ska ha följande lydelse.

2 § Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen (2007:780) med in-
struktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel
3.2 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:788

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007