SFS 2007:790 Förordning om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

070790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:881) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att i 7 § förordningen (1978:881) om betalnings-

säkring för skatter, tullar och avgifter

1 orden ⬝en kronofogdemyndighet⬝ ska

bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndigheten⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:759.

SFS 2007:790

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007