SFS 2007:807 Förordning om ikraftträdande av lagen (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet

070807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2004:1192) om
konvention mellan Sverige och Amerikas förenta
stater om social trygghet;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att lagen (2004:1192) om konvention mellan

Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet ska träda i kraft den
21 november 2007. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:734)
om tillämpning av en konvention den 27 maj 1985 mellan Sverige och Ame-
rikas Förenta Stater om social trygghet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2007:807

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007