SFS 2007:840 Förordning om upphävande av förordningen (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

070840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.