SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

070846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:GFMJHN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:GFMJHN+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:GFMJHN+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:GFMJHN+Times;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft131{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:GFMJHN+Times;color:#000000;} .ft133{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft141{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft142{font-size:14px;font-family:GFMJHN+Times;color:#000000;} .ft143{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft151{font-size:16px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft152{font-size:14px;font-family:GFMJHN+Times;color:#000000;} .ft153{font-size:14px;font-family:GFMJGM+Times;color:#000000;} .ft154{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} .ft155{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMJHN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:8px;font-family:GFMJGL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om fluorerade v�xthusgaser och ozonnedbrytande <br/>�mnen;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 � </b>Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 14 kap. 24 � milj�balken i<br/>fr�ga om 8, 2327 och 2942 ��, med st�d av 14 kap. 25 � milj�balken i<br/>fr�ga om 922 �� och med st�d av 15 kap. 6 � milj�balken i fr�ga om 28 �. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>I denna f�rordning avses med</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>EG-f�rordningen om f-gaser</i>: Europaparlamentets och r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade v�xthusgaser</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft13">2,</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>EG-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen</i>: Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">r�dets f�rordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om �mnen som<br/>bryter ned ozonskiktet</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft13">3.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 � </b>Med <i>ackrediterat certifieringsorgan</i> avses i denna f�rordning en fysisk<br/>eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standar-<br/>diseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens<br/>standard f�r bed�mning av �verensst�mmelse med allm�nna krav p� organ<br/>som certifierar personer (SS-EN ISO/IEC 17024:2003)</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">1. �r ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, eller<br/>2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekono-</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">miska samarbetsomr�det �r ett certifieringsorgan som</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">a) har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i In-</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">ternationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotek-<br/>niska kommissionens standard f�r bed�mning av �verensst�mmelse med all-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om ut-<br/>sl�pp fr�n luftkonditioneringssystem i motorfordon och om �ndring av r�dets direktiv<br/>70/156/EEG (EUT L 161, 14.6.2006, s. 12, Celex 32006L0040). Se �ven Europapar-<br/>lamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsf�rfa-<br/>rande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r<br/>informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034),<br/>�ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,<br/>5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EUT L 161, 14.6.2006, s.1 (Celex 32006R0842).</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">m�nna krav p� ackrediteringsorgan som ackrediterar organ f�r bed�mning<br/>av �verensst�mmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) p� annat s�tt visar att motsvarande kvalitetskrav �r uppfyllda i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">oberoende och teknisk och yrkesm�ssig kompetens, om de uppgifter som<br/>personen ska fullg�ra avser s�dant som kr�vs f�r att f�rsta g�ngen sl�ppa ut<br/>en produkt p� marknaden. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b>Med <i>ackrediterat kontrollorgan </i>avses i denna f�rordning en fysisk<br/>eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standar-<br/>diseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens<br/>standard f�r bed�mning av �verensst�mmelse med allm�nna krav p� verk-<br/>samhet hos olika typer av organisationer som utf�r kontroll (ISO/IEC<br/>17020:1998, SS-EN ISO/IEC 17020:2005), </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. �r ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, eller<br/>2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekono-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">miska samarbetsomr�det �r </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">a) ett kontrollorgan som har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">uppfyller kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Inter-<br/>nationella elektrotekniska kommissionens standard f�r bed�mning av �ver-<br/>ensst�mmelse med allm�nna krav p� ackrediteringsorgan som ackrediterar<br/>organ f�r bed�mning av �verensst�mmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) ett certifieringsorgan som p� annat s�tt visar att motsvarande kvalitets-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">krav �r uppfyllda i fr�ga om oberoende och teknisk och yrkesm�ssig kompe-<br/>tens, om de uppgifter som personen ska fullg�ra avser s�dant som kr�vs f�r<br/>att f�rsta g�ngen sl�ppa ut en produkt p� marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 � </b>I denna f�rordning avses med</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>f-gas</i>: en fluorerad v�xthusgas enligt definitionen i artikel 2.1 i EG-f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen om f-gaser,</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>k�ldmedium</i>: ett medium som �r avsett att anv�ndas i ett k�ldmediesystem</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp v�rmeenergi och<br/>vid en h�gre temperatur och ett h�gre tryck avger v�rmeenergi, vanligen<br/>med ett �ndrat aggregationstillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>k�ldmediesystem</i>: sammankopplade k�ldmedieh�llande delar som bildar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">en sluten krets som ett k�ldmedium cirkulerar i f�r att uppta eller avge en-<br/>ergi,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>ozonnedbrytande �mne</i>: ett �mne som avses i artikel 1 i EG-f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">om ozonnedbrytande �mnen, </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>CFC</i>: ett �mne som �r en klorfluorkarbon enligt EG-f�rordningen om</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ozonnedbrytande �mnen, </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>�vrig CFC</i>: ett �mne som �r en annan fullst�ndigt halogenerad klorfluor-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">karbon,</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>HBFC</i>: de �mnen som i EG-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen be-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">tecknas bromfluorkolv�ten,</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>HCFC</i>: de �mnen som i EG-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen be-</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">tecknas klorfluorv�ten,</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>anl�ggning</i>: summan av de kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumps-</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">utrustningar som anv�nds i en och samma verksamhet av en och samma ope-<br/>rat�r, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>enhetsaggregat</i>: en fabrikstillverkad kyl-, luftkonditionerings- eller v�r-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">mepumpsutrustning med ett komplett k�ldmediesystem som installeras eller<br/>har installerats utan ingrepp i k�ldmediesystemet,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>mobil utrustning</i>: en utrustning som inte �r station�r enligt definitionen i</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">artikel 2 i EG-f�rordningen om f-gaser,</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>ingrepp i k�ldmediesystem</i>: en �tg�rd som inneb�r att n�gon del av k�ld-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">mediesystemet �ppnas, oavsett om systemet �r trycksatt eller inte, eller en<br/>�tg�rd p� en kringutrustning som kan p�verka systemets s�kerhet mot k�ld-<br/>medieutsl�pp,</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>konvertering</i>: en �tg�rd som inneb�r att HCFC i en kyl-, luftkonditione-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">rings- eller v�rmepumpsutrustning byts ut mot en f-gas,</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Svensk Kylnorm</i>: branschstandarden Svensk Kylnorm i dess lydelse i fe-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">bruari 2007,</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>KN-nummer</i>: de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">ning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om �ndring av bilaga 1 till r�-<br/>dets f�rordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och<br/>om Gemensamma tulltaxan</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft33">4.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>6 � </b>I �vrigt har termer och uttryck i denna f�rordning samma betydelse<br/>som i EG-f�rordningen om f-gaser och EG-f�rordningen om ozonnedbry-<br/>tande �mnen.</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Till�mpning av f�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>7 �</b> Best�mmelser om f�rbud i denna f�rordning g�ller endast om motsva-<br/>rande f�rbud inte redan f�ljer av EG-f�rordningen om f-gaser och EG-f�r-<br/>ordningen om ozonnedbrytande �mnen. Best�mmelser om undantag fr�n<br/>f�rbud enligt denna f�rordning f�r inte till�mpas i strid mot EG-f�rord-<br/>ningen om f-gaser eller EG-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>F�rbud mot f-gaser</b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>8 �</b> Om det fr�n ett luftkonditioneringssystem i ett fordon har l�ckt ut mer<br/>f-gaser �n vad som �r normalt med h�nsyn till det som kr�vs i fr�ga om l�ck-<br/>age, �r det f�rbjudet att fylla systemet med f-gaser innan n�dv�ndiga repara-<br/>tioner genomf�rts.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>9 �</b> Det �r f�rbjudet att leverera k�ldmedium som utg�rs av f-gaser till an-<br/>dra mottagare �n </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. den som enligt best�mmelserna i denna f�rordning f�r fylla p� f-gaser i</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustning,</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrust-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning som inneh�ller f-gaser,</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. den som bedriver verksamhet f�r forskning, utbildning och utveckling</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">av kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustning om f-gaserna �r av-<br/>sedda f�r s�dan utrustning, </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. den som bedriver verksamhet f�r rening eller destruktion av f-gaser,</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">4 EGT L 279, 23.20.2001, s. 1 (Celex 32001R2031).</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">5. F�rsvarsmakten, F�rsvarets materielverk eller Fortifikationsverket, om</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">f-gaserna �r avsedda f�r dessa myndigheters verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>F�rbud mot ozonnedbrytande �mnen </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>10 �</b> Det �r f�rbjudet att yrkesm�ssigt tillverka, anv�nda, �verl�ta och sa-<br/>luh�lla </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. andra ozonnedbrytande �mnen �n metylbromid, och <br/>2. beredningar som inneh�ller andra ozonnedbrytande �mnen �n metyl-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">bromid.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>11 �</b> Det �r f�rbjudet att yrkesm�ssigt �verl�ta eller saluh�lla </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">om produkten ing�r i eller varan inneh�ller skumplast som har tillverkats<br/>med CFC eller HCFC, </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. varor som inneh�ller CFC som k�ld- eller v�rme�verf�ringsmedium,</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet efter den 31<br/>december 1994, och</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. aerosolf�rpackningar som inneh�ller CFC eller HCFC. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 � </b> Det �r f�rbjudet att </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. yrkesm�ssigt tillverka, �verl�ta eller saluh�lla handbrandsl�ckare som</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">inneh�ller haloner, </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">2. �terfylla handbrandsl�ckare med haloner, <br/>3. anv�nda haloner som brandsl�ckningsmedel vid installation av fasta</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">brandsl�ckningsanordningar, och </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. sl�ppa ut haloner i brandsl�ckningsanordningar vid fullskaleprov och i</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">�vrigt endast om syftet �r att f�rebygga eller motverka skador p� grund av<br/>brand. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>13 �</b> Det �r f�rbjudet att fr�n ett land utanf�r Europeiska unionen yrkes-<br/>m�ssigt importera </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">om produkten ing�r i eller varan inneh�ller skumplast som har tillverkats<br/>med CFC eller HCFC, </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">2. varor som inneh�ller CFC som k�ld- eller v�rme�verf�ringsmedium, <br/>3. aerosolf�rpackningar som inneh�ller CFC eller HCFC, och<br/>4. handbrandsl�ckare som inneh�ller haloner. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> 14 �</b> Det �r f�rbjudet att utan Naturv�rdsverkets tillst�nd fr�n Sverige f�ra<br/>ut ett �mne som inte l�ngre anv�nds, om �mnet �r</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. ett k�ldmedium inneh�llande ett ozonnedbrytande �mne som har an-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">v�nts i en kyl-, v�rme- eller klimatanl�ggning, eller</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. en halon som har anv�nts f�r brandsl�cknings�ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>15 � </b> Det �r f�rbjudet att leverera k�ldmedier som utg�rs av CFC, �vriga<br/>CFC eller HCFC till andra mottagare �n dem som bedriver verksamhet f�r<br/>destruktion av s�dana k�ldmedier. K�ldmedier som utg�rs av HCFC f�r<br/>ocks� levereras till F�rsvarsmakten, F�rsvarets materielverk och Fortifika-<br/>tionsverket.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Undantag fr�n f�rbuden</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b> Trots f�rbudet i 10 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">1. CFC och �vriga CFC <br/>a) anv�ndas som arbetsmedium i en station�r kyl-, v�rme- eller klimatut-</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">rustning av typ enhetsaggregat med en k�ldmediem�ngd som uppg�r till<br/>h�gst 900 gram, om utrustningen var i bruk den 1 januari 2005 och sedan<br/>dess har fortsatt och forts�tter att vara i bruk p� samma plats, eller</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">b) �verl�tas och saluh�llas i den m�n detta �r till�tet enligt EG-f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ningen om ozonnedbrytande �mnen,</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">2. HCFC <br/>a) anv�ndas av F�rsvarsmakten, F�rsvarets materielverk och Fortifika-</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">tionsverket f�r p�fyllning av en kyl-, v�rme- eller klimatutrustning, om ut-<br/>rustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och forts�t-<br/>ter att vara i bruk och HCFC inte kan ers�ttas med n�got annat �mne, </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">b) anv�ndas som arbetsmedium i en kyl-, v�rme- eller klimatutrustning</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">tills vidare, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har<br/>fortsatt och forts�tter att vara i bruk, eller</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">c) �verl�tas och saluh�llas, och<br/>3. haloner �verl�tas och saluh�llas om inte hanteringen �r f�rbjuden enligt</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">12 �.</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>17 �</b> Trots f�rbudet i 11 � f�r en kemisk produkt eller en vara som anges i<br/>bilaga 1 till denna f�rordning yrkesm�ssigt �verl�tas och saluh�llas om</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. produkten eller varan har tillverkats i eller f�rts in till Sverige f�re den</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">1 juli 1995, </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. varan �r av h�rd skumplast (XPS), anges i bilaga 2 till denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">och har tillverkats med HCFC, om varan har tillverkats i Sverige eller im-<br/>porterats till landet f�re den 1 januari 1997, eller </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. varan �r en s�dan vara som anges i bilaga 3 till denna f�rordning och</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">har tillverkats med HCFC, om varorna har tillverkats i Sverige eller importe-<br/>rats till landet f�re den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>18 �</b> Trots f�rbuden i 10 och 12 �� f�r haloner anv�ndas i eller vid installa-<br/>tion av brandsl�ckningsanordningar som </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">1. �r placerade i luftfartyg eller ub�tar, eller <br/>2. �r placerade i F�rsvarsmaktens stridsfordon eller s�dana stridslednings-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">centraler som �r bel�gna i fartyg eller under jord, och halonerna inte kan er-<br/>s�ttas med n�got annat �mne, ny teknik eller n�got annat.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>19 �</b> Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n best�mmel-<br/>serna i denna f�rordning </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. i fr�ga om CFC, 1,1,1-trikloretan och aerosolf�rpackningar som inne-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">h�ller CFC eller HCFC, om det finns synnerliga sk�l, och </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">2. i �vrigt om det finns s�rskilda sk�l. <br/>Dispenserna f�r f�renas med de villkor som beh�vs fr�n h�lso- och milj�-</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">skyddssynpunkt. Innan Naturv�rdsverket fattar beslut om saluh�llande och<br/>import av varor som inneh�ller eller behandlats med CFC och HCFC ska<br/>verket ge Kommerskollegium tillf�lle att yttra sig. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>20 �</b> I fr�ga om haloner f�r Statens r�ddningsverk eller, om det �r fr�ga om<br/>en anordning i ett fartyg, Sj�fartsverket meddela f�reskrifter om undantag<br/>eller i det enskilda fallet ge dispens fr�n best�mmelserna i 10, 12 och 13 ��,<br/>om det beh�vs f�r att f�rebygga att m�nniskor skadas p� grund av brand. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">F�reskrifter om undantag f�r inneh�lla de best�mmelser som beh�vs fr�n</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63">h�lso- och milj�skyddssynpunkt. En dispens f�r f�renas med de villkor som<br/>beh�vs fr�n h�lso- och milj�skyddssynpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Innan R�ddningsverket eller Sj�fartsverket meddelar f�reskrifter om un-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63">dantag eller ger en dispens, ska myndigheten ge Naturv�rdsverket tillf�lle att<br/>yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>21 �</b> I fr�ga om aerosolf�rpackningar som inneh�ller CFC eller HCFC och<br/>som �r avsedda f�r medicinskt �ndam�l, f�r L�kemedelsverket meddela f�-<br/>reskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�rbuden<br/>mot tillverkning, saluh�llande och import i 10 �, 11 � 3 och 13 �. S�dana f�-<br/>reskrifter f�r meddelas och dispenser ges endast om det finns synnerliga<br/>sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Innan L�kemedelsverket meddelar f�reskrifter om undantag eller ger en</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">dispens, ska det ge Naturv�rdsverket tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>F�rebyggande av utsl�pp och registerf�ring</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>22 �</b> Den som tillverkar ett nytt enhetsaggregat, importerar eller till Sverige<br/>f�r in en kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustning som �r till-<br/>verkad utomlands eller installerar eller �r operat�r av en ny s�dan utrustning<br/>ska se till att utrustningen �r f�rsedd med noggranna och l�ttfattliga drift-<br/>och sk�tselinstruktioner p� svenska med de anvisningar som beh�vs f�r att<br/>f�rebygga utsl�pp av k�ldmedium. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rsta stycket g�ller inte station�ra enhetsaggregat som inneh�ller mindre</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63">�n 3 kilogram k�ldmedium och mobila utrustningar som inneh�ller mindre<br/>�n 3 kilogram k�ldmedium. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r fartyg i internationell trafik f�r drift- och sk�tselinstruktionerna enligt</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">f�rsta stycket vara utf�rdade p� engelska i st�llet f�r p� svenska.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>23 �</b> Den som installerar, bygger om eller g�r n�got annat ingrepp i k�ld-<br/>mediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustning<br/>ska se till att l�ckagekontroll utf�rs i samband med arbetet. Detta g�ller inte<br/>installation av och ingrepp i station�ra enhetsaggregat som inneh�ller<br/>mindre �n 3 kilogram f-gaser.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>24 �</b> Det som s�gs om begr�nsningar av utsl�pp, l�ckagekontroll och re-<br/>gisterf�ring i artikel 3.13.6 i EG-f�rordningen om f-gaser ska �ven g�lla </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. den som �r operat�r av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller v�rme-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">pumpsutrustning som inneh�ller motsvarande m�ngd f-gaser, och </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. en station�r eller mobil utrustning som i st�llet f�r f-gas inneh�ller</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">HCFC.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>25 �</b> L�ckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-f�rordningen om f-gaser och<br/>enligt 23 och 24 �� ska utf�ras av ett ackrediterat kontrollorgan.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>26 �</b> Det som s�gs i 25 � g�ller inte </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar f�r icke yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">m�ssigt bruk, eller</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som �r</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Det som s�gs i 2225 �� g�ller inte k�ldmedier som utg�rs av f-gaser</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">eller kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som inneh�ller<br/>s�dana k�ldmedier och som enbart anv�nds f�r forskning, utbildning och ut-<br/>veckling inom kyl- och v�rmeomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Det som s�gs i fr�ga om l�ckagekontroll enligt 24 och 25 �� g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">fartyg som under ett helt kalender�r aldrig anl�per svensk hamn.</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>�tertagande av k�ldmedium</b></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>27 �</b> Den som yrkesm�ssigt importerar eller �verl�ter k�ldmedier �r skyl-<br/>dig att kostnadsfritt �terta levererade k�ldmedier som omh�ndertagits och<br/>tillhandah�lla beh�llare f�r detta �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Rapportering och information till tillsynsmyndigheten</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>28 �</b> Innan installation eller konvertering sker av en station�r kyl-, luftkon-<br/>ditionerings- eller v�rmepumpsutrustning som inneh�ller 10 kilogram f-ga-<br/>ser eller mer, ska den som �r eller avser att bli operat�r av utrustningen in-<br/>formera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska l�mnas i s� god<br/>tid att utrymme ges f�r ett �ndam�lsenligt samr�d med tillsynsmyndigheten<br/>om �tg�rdens utformning och milj�p�verkan.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">F�rsta stycket g�ller inte <br/>1. om installation eller konvertering sker till f�ljd av ett of�rutsett haveri</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">av en utrustning som kr�ver omedelbara �tg�rder i syfte att undvika ol�gen-<br/>het f�r m�nniskors h�lsa och milj�n eller betydande ekonomisk skada, </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. om valet av utrustning och k�ldmedium behandlas inom ramen f�r en</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">ans�kan om tillst�nd eller en anm�lan enligt 9 kap. milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustningar f�r icke yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">m�ssigt bruk, eller </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">4. k�ldmedier som utg�rs av f-gaser samt kyl-, luftkonditionerings- och</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">v�rmepumpsutrustningar som inneh�ller s�dana k�ldmedier och som enbart<br/>anv�nds f�r forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och v�rmeomr�-<br/>det.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>29 �</b> Om det i en station�r anl�ggning eller i en anl�ggning p� fartyg under<br/>n�gon del av ett kalender�r finns minst 10 kilogram k�ldmedier som omfat-<br/>tas av l�ckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-f�rordningen om f-gaser eller<br/>enligt 24 �, ska operat�ren senast den 31 mars �ret efter det kalender�ret ge<br/>in en rapport till tillsynsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Rapporten ska omfatta resultatet av de l�ckagekontroller som gjorts under</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">kalender�ret och information om utrustning som skrotats under kalender�ret. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Rapporten ska undertecknas av operat�ren eller f�rses med operat�rens</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">elektroniska signatur och inneh�lla uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. operat�rens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress, </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. adress och fastighetsbeteckning d�r utrustningen �r bel�gen, om utrust-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">ningen �r station�r,</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. en f�rteckning �ver den kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumps-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">utrustning som finns vid anl�ggningen,</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">4. den totala m�ngden k�ldmedier vid anl�ggningen,<br/>5. den totala m�ngden p�fyllda f-gaser till f�ljd av l�ckage under det se-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">naste kalender�ret,</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">6. den totala m�ngden omh�ndertagna k�ldmedier under det senaste ka-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">lender�ret, </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">7. resultatet av utf�rda kontroller,<br/>8. datum f�r utf�rda kontroller,<br/>9. namn och kontaktuppgifter avseende den personal och det f�retag som</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">utf�rt kontrollerna, </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">10. kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustning som har skro-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">tats, och, </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">11. i fr�ga om utrustning ombord p� fartyg, fartygets namn, signalbokst�-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">ver eller liknande.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>30 �</b> Rapporteringskraven i 29 � g�ller inte </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustningar f�r icke yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">m�ssigt bruk, </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som �r</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet, eller </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. k�ldmedier som utg�rs av f-gaser samt kyl-, luftkonditionerings- och</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft83">v�rmepumpsutrustningar som inneh�ller s�dana k�ldmedier och som enbart<br/>anv�nds f�r forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och v�rmeomr�-<br/>det.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>Krav p� f�retag och personal</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>31 �</b> Installation och ingrepp i ett k�ldmediesystem eller i en anordning<br/>som p�verkar k�ldmediesystemets funktion f�r endast g�ras av den som �r<br/>ett ackrediterat kontrollorgan och ackrediteringen omfattar att de kunskaps-<br/>krav som enligt bilaga 4 kr�vs f�r arbetet �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Trots best�mmelsen i f�rsta stycket f�r ett arbete g�ras av den som i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft83">om kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustningars funktion, drift<br/>och sk�tsel �r eller st�r under arbetsledning av n�gon som �r certifierad av<br/>ett ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar att de kun-<br/>skapskrav som enligt bilaga 4 kr�vs f�r arbetet �r uppfyllda, om arbetet av-<br/>ser </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. avtappning av k�ldmedium ur ett station�rt enhetsaggregat eller av-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft83">tappning av en mobil utrustning med h�gst 3 kilogram k�ldmedium vid en<br/>bilskrotningsanl�ggning (klass 2.1),</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. �tg�rder p� station�ra enhetsaggregat med h�gst 3 kilogram k�ld-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft83">medium och som f�ruts�tter ingrepp i k�ldmediesystemet eller i anordningar<br/>som p�verkar kretsens funktion (klass 2.2),</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. ingrepp i tom mobil utrustning f�r h�gst 3 kilogram k�ldmedium (klass</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">2.3), </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">4. �tg�rder till sj�ss p� kylanl�ggning som �r installerad p� fiskefartyg</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">och kylanl�ggning i annat fartyg med en sammanlagd k�ldmediem�ngd av</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">h�gst 10 kilogram och som f�ruts�tter ingrepp i k�ldmediekretsen (klass 1),<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">5. �tg�rder p� en kylanl�ggning som �r installerad p� fartyg eller som till-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">f�lligtvis fraktas p� fartyg och som f�ruts�tter ingrepp i k�ldmediesystemet<br/>eller i anordningar som p�verkar systemets funktion. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">�tg�rder som avses i andra stycket 5 f�r utf�ras p� anl�ggningar i f�rsva-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">rets fartyg av en underh�llsorganisation som �r knuten till fartygsf�rband,<br/>om det i underh�llsorganisationen ing�r en person som �r certifierad av ett<br/>ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar att de kunskaps-<br/>krav som enligt bilaga 4 kr�vs f�r arbetet �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">I fr�ga om installation av utrustning som inneh�ller mindre �n 3 kilogram</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">k�ldmedier och som inte f�ruts�tter p�fyllnad efter det att k�ldmediekretsen<br/>monterats ihop samt i fr�ga om CFC, �vriga CFC och HCFC g�ller f�rsta<br/>tredje styckena endast arbete i yrkesm�ssig verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>32 �</b> Ombord p� fartyg d�r installation, ombyggnad, reparation och andra<br/>ingrepp i k�ldmediesystemet utf�rs till sj�ss p� kyl-, luftkonditionerings-<br/>eller v�rmepumpsutrustningar ska det finnas </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. anst�lld personal som �r certifierad av ett ackrediterat certifieringsor-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">gan och certifieringen omfattar de kunskapskrav som kr�vs enligt bilaga 4,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. s�dan serviceutrustning som kr�vs f�r att �tg�rderna ska kunna utf�ras</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">s� att tillr�cklig s�kerhet mot utsl�pp till atmosf�ren uppn�s.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>33 �</b> En operat�r som anlitar n�gon f�r ett s�dant arbete som avses i 31 �<br/>ska se till att arbetet inte utf�rs i strid mot den paragrafen. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>34 �</b> En operat�r ska att se till att den personal som sk�ter operat�rens an-<br/>l�ggning har kunskap om och erfarenhet av kyl-, luftkonditionerings- eller<br/>v�rmepumpsutrustningens funktion, drift och sk�tsel.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>35 �</b> I fr�ga om kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustningars<br/>funktion, drift och sk�tsel f�r en person certifieras av ett ackrediterat certi-<br/>fieringsorgan enbart om personen har avlagt prov vid ett godk�nt examina-<br/>tionscentrum.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Ett s�dant examinationscentrum f�r godk�nnas av ett ackrediterat certifie-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">ringsorgan enbart om examinationscentrumet har den utrustning som kr�vs<br/>och tillr�ckliga personella resurser.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">En certifiering enligt f�rsta stycket 1 ska utf�rdas f�r de klasser som fram-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">g�r av bilaga 4 och avse den kompetens och g�ras p� ett s�tt som �verens-<br/>st�mmer med Svensk Kylnorm. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>36 �</b> Om ett certifikat beh�ver f�rnyas ska det ske p� ett s�tt som �verens-<br/>st�mmer med Svensk Kylnorm.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>37 �</b> En ackreditering f�r installation, service och kontroll av kyl- och v�r-<br/>mepumpsanl�gningar ska g�ras enligt ackrediteringsorganets f�reskrifter f�r<br/>ackrediterade kontrollorgan. </p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft103">Ett ackrediterat kontrollorgan ska <br/>1. ha minst en person anst�lld i arbetsledande st�llning med certifierad</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103">kompetens motsvarande de klasser som anges i 31 � och bilaga 4 samt<br/>Svensk Kylnorm, </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">2. ha n�dv�ndig och tillr�cklig utrustning, anv�nda metoder och utf�rda</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103">kontrollrapporter enligt ackrediteringsorganets till�mpliga f�reskrifter och<br/>best�mmelserna i denna f�rordning samt enligt Svensk Kylnorm, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">3. kvartalsvis uppr�tta en sammanst�llning �ver ink�pt, f�rbrukat och</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103">�terl�mnat k�ldmedium och kunna redovisa sammanst�llningen till tillsyns-<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>38 �</b> En person som avses i 37 � andra stycket 1 ska se till att den som ut-<br/>f�r arbete under ledning av honom eller henne har de kunskaper och f�rdig-<br/>heter som fordras f�r arbetet och som f�ljer av best�mmelserna i denna f�r-<br/>ordning.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>39 �</b> Det som s�gs i 3138 �� g�ller inte k�ldmedier som utg�rs av f-gaser<br/>eller kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som inneh�ller<br/>s�dana k�ldmedier och som enbart anv�nds f�r forskning, utbildning och ut-<br/>veckling inom kyl- och v�rmeomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Det som s�gs i 31 och 3538 �� g�ller inte personal och f�retag med certi-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103">fikat i enlighet med artikel 5.2 i EG-f�rordningen om f-gaser som utf�rdats i<br/>att annat land i Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft103">Det som s�gs i 32 � g�ller inte <br/>1. kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar f�r icke yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">m�ssigt bruk, eller </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som �r</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">placerade i fartyg registrerade i utlandet. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>40 �</b> Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">1. om f�rsiktighetsm�tt och kunskapskrav samt de �tg�rder i �vrigt som</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103">beh�vs f�r att hindra on�diga utsl�pp av HFC fr�n brandsl�ckningsanord-<br/>ningar,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">2. om att den som innehar en eller flera brandsl�ckningsanordningar som</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103">sammanlagt rymmer mer �n 20 kilogram haloner ska, n�r en s�dan anord-<br/>ning tas bort, �verl�mna halonet f�r bortskaffande,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">3. om f�rsiktighetsm�tt och andra �tg�rder som beh�vs f�r att motverka</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">utsl�pp av halon, </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">4. f�r att motverka utsl�pp fr�n anl�ggningar eller anordningar f�r de-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103">struktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som inneh�ller<br/>halon, och</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">5. om kunskapskrav avsedda f�r den som yrkesm�ssigt hanterar eller in-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft103">stallerar fasta brandsl�ckningsanordningar eller utf�r reparationer eller un-<br/>derh�ll som p�verkar arbetsmediekretsen i s�dana anordningar, f�r att f�r-<br/>hindra utsl�pp av halon. </p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Avfall</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>41 �</b> Avfall som utg�rs av kasserade kylsk�p eller frysar ska hanteras p�<br/>s�dant s�tt att �mnen som bryter ned ozonskiktet inte sl�pps ut. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Beh�rig myndighet </b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> 42 �</b> Naturv�rdsverket �r den beh�riga myndighet som avses i EG-f�rord-<br/>ningen om ozonnedbrytande �mnen och i EG-f�rordningen om f-gaser. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">(1995:555) om HFC och f�rordningen (2002:187) om �mnen som bryter ned<br/>ozonskiktet ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. F�reskrifter meddelade med st�d av f�rordningen (1995:636) om �m-</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">nen som bryter ned ozonskiktet eller f�rordningen (2002:187) om �mnen<br/>som bryter ned ozonskiktet ska anses meddelade med st�d av motsvarande<br/>best�mmelser i denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. Dispenser som har getts med st�d av f�rordningen (1995:636) om �m-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">nen som bryter ned ozonskiktet eller f�rordningen (2002:187) om �mnen<br/>som bryter ned ozonskiktet ska anses ha getts med st�d av motsvarande be-<br/>st�mmelser i denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft113">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>Produkter och varor</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 3903 eller 3909:</i> polystyren och polyuretan, i obearbetad</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">form,</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 3921:</i> plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren,</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast,</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 3923, 3924 eller 3926:</i> artiklar f�r transport eller f�rpack-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">ning av varor, eng�ngsartiklar samt r�risolering av mjuk skumplast,</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 3925, 4418, 7308 eller 7610:</i> paneler, v�ggelement, portar</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">och d�rrar,</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>ur KN-nummer 6809 eller 6810: </i>varor f�r byggnads�ndam�l,<br/><i>ur KN-nummer 7303, 7304, 7305 eller 7306:</i> r�r av j�rn eller st�l,<br/><i>ur KN-nummer 7411:</i> r�r av koppar,<br/><i>ur KN-nummer 8418:</i> kylsk�p, frysar och annan kyl- eller frysutrustning,</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123">elektriska och andra; v�rmepumpar, andra �n luftkonditioneringsapparater<br/>enligt KN-nummer 8415,</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 8419:</i> maskiner och apparater, �ven med elektrisk upp-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123">v�rmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt KN-nummer<br/>8415), f�r behandling av material genom f�rfaranden som inbegriper tempe-<br/>ratur�ndring, s�som uppv�rmning, kokning, rostning, destillering, rektifie-<br/>ring, sterilisering, past�risering, �ngbehandling, torkning, indunstning, f�r-<br/>�ngning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av<br/>s�dant slag som anv�nds f�r hush�llsbruk; genomstr�mnings- eller f�rr�ds-<br/>varmvattenberedare, icke elektriska,</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 8516:</i> elektriska genomstr�mnings- eller f�rr�dsvarmvat-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">tenberedare,</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>ur KN-nummer 8603, 8605 eller 8606:</i> j�rnv�gs- och sp�rv�gsvagnar,<br/><i>ur KN-nummer 8609:</i> godsbeh�llare (containrar), inbegripet s�dana f�r</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123">transport av v�tskor, speciellt konstruerade och utrustade f�r befordran med<br/>ett eller flera slag av transportmedel,</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 8702, 8703 eller 8704:</i> bilar och andra motorfordon kon-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">struerade huvudsakligen f�r person- eller godsbefordran,</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 8707:</i> karosserier (inbegripet f�rarhytter) till motorfordon</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">enligt KN-nummer 87028704,</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 8708:</i> delar och tillbeh�r till motorfordon enligt KN-num-</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">mer 87028704,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 8716:</i> sl�pfordon och p�h�ngsvagnar; andra fordon, utan</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">mekanisk framdrivningsanordning, delar till s�dana fordon,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 8901:</i> tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">h�rd skumplast,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>ur KN-nummer 8902:</i> fiskefartyg med isolering av h�rd skumplast,<br/><i>ur KN-nummer 8903:</i> fritidsb�tar och andra fartyg f�r n�jes- eller sport-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">bruk,</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 8907:</i> andra flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassu-</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">ner, bryggor, bojar och sj�m�rken),</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 9401 eller 9403:</i> sitt- och liggm�bler samt delar till s�-</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">dana m�bler, och</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft122"><i>ur KN-nummer 9404:</i> madrasser, dynor och kuddar.</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft132"><i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><i>Produkter och varor</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft132"><i>ur KN-nummer 3921 11: </i>andra slag av plattor, duk, film, folier och rem-</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft133">sor av plast: por�sa produkter: av polymerer av styren polystyren och poly-<br/>uretan, i obearbetad form, och</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft132"><i>ur KN-nummer 3925 90: </i>byggvaror av plast, inte n�mnda eller inbegripna</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">n�gon annanstans.</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft140">14</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft142"><i>Bilaga 3</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft142"><i>Produkter och varor</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft142"><i>ur KN-nummer 8419:</i> maskiner och apparater, �ven med elektrisk upp-</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143">v�rmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt KN-nummer<br/>8514), f�r behandling av material genom f�rfaranden som inbegriper tempe-<br/>ratur�ndring, s�som uppv�rmning, kokning, rostning, destillering, rektifie-<br/>ring, sterilisering, past�risering, �ngbehandling, torkning, indunstning, f�r-<br/>�ngning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av<br/>s�dana slag som anv�nds f�r hush�llsbruk; genomstr�mnings- eller f�rr�ds-<br/>varmvattenberedare, icke elektriska,</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft142"><i>ur KN-nummer 8516:</i> elektriska genomstr�mnings- eller f�rr�dsvarmvat-</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143">tenberedare och doppv�rmare; elektriska apparater f�r rumsuppv�rmning<br/>eller uppv�rmning av marken; elektriska v�rmeapparater f�r h�rbehandling<br/>(t.ex. h�rtorkar, h�rspolar och h�rt�nger) eller f�r torkning av h�nderna;<br/>elektriska stryk- eller pressj�rn; andra elektriska v�rmeapparater av s�dana<br/>slag som anv�nds f�r hush�llsbruk; elektriska v�rmemotst�nd, andra �n s�-<br/>dana enligt KN-nummer 8548,</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft142"><i>ur KN-nummer 8901:</i> kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, f�rjor, lastfartyg,</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft140">pr�mar och liknande fartyg f�r person- eller godsbefordran, och</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft142"><i>ur KN-nummer 8902: </i>fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft140">redning eller konservering av fiskeriprodukter.</p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 2007:846</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft152"><i>Bilaga 4</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>Kunskapskrav f�r vissa arbeten</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft154"><b>Klass 1</b> <i>Kunskapskrav f�r arbete med egenkontroll:</i> Kunskaper om inne-<br/>h�llet i f�reskrifter och normer samt om genomf�rande av egenkontroll.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft154"><b>Klass 2.1 </b> <i>Kunskapskrav f�r avtappning ur station�rt enhetsaggregat eller<br/>mobil utrustning med mindre �n 3 kilogram k�ldmedium: </i>Kunskaper om<br/>inneh�llet i f�reskrifter och normer samt om k�ldmediehantering.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft154"><b>Klass 2.2</b> <i>Kunskapskrav f�r arbete med enhetsaggregat med mindre �n<br/>3 kilogram k�ldmedium: </i>Kunskaper om inneh�llet i f�reskrifter och normer<br/>samt om k�ldmediehantering och kunskaper i grundl�ggande kylteknik.</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft154"><b>Klass 2.3 </b> <i>Kunskapskrav f�r arbete med installation och service av eller<br/>ingrepp i mobil utrustning med mindre �n 3 kilogram k�ldmedium samt ge-<br/>nomf�rande av kontroll av anl�ggning med s�dana utrustningar:</i> Kunskaper<br/>om inneh�llet i f�reskrifter och normer samt om k�ldmediehantering och<br/>kunskaper i grundl�ggande kylteknik och kontroll av utrustning och anl�gg-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft154"><b>Klass 3.1</b> <i>Kunskapskrav f�r arbete med installation och service av eller<br/>ingrepp i kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar med min-<br/>dre �n 50 kilogram k�ldmedium samt genomf�rande av kontroll av anl�gg-<br/>ningar med s�dana utrustningar: </i>Kunskaper om inneh�llet i f�reskrifter och<br/>normer samt om k�ldmediehantering, mer kvalificerade kunskaper i kyltek-<br/>nik, kunskaper i genomf�rande av kontroll av kyl-, luftkonditionerings- eller<br/>v�rmepumpsutrustning eller anl�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft154"><b>Klass 3.2</b> <i> Kunskapskrav f�r arbete med installation och service av eller<br/>ingrepp i �vriga kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar<br/>samt genomf�rande av kontroll av anl�ggningar med s�dana utrustningar:<br/></i>Kunskaper om inneh�llet i f�reskrifter och normer samt om k�ldmediehan-<br/>tering, mer kvalificerade kunskaper i kylteknik inriktade mot stora kyl-, luft-<br/>konditionerings- och v�rmepumpsutrustningar, kunskaper i energieffektivi-<br/>sering samt kunskaper i genomf�rande av kontroll av kyl-, luftkonditione-<br/>rings och v�rmepumpsutrustningar och anl�ggningar.</p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft160">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft160">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om fluorerade v�xthusgaser och ozonnedbrytande
�mnen;

utf�rdad den 8 november 2007.

Regeringen f�reskriver

1 f�ljande.

1 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 14 kap. 24 � milj�balken i
fr�ga om 8, 2327 och 2942 ��, med st�d av 14 kap. 25 � milj�balken i
fr�ga om 922 �� och med st�d av 15 kap. 6 � milj�balken i fr�ga om 28 �.

Definitioner

2 � I denna f�rordning avses med

EG-f�rordningen om f-gaser: Europaparlamentets och r�dets f�rordning

(EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade v�xthusgaser

2,

och

EG-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen: Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om �mnen som
bryter ned ozonskiktet

3.

3 � Med ackrediterat certifieringsorgan avses i denna f�rordning en fysisk
eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standar-
diseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens
standard f�r bed�mning av �verensst�mmelse med allm�nna krav p� organ
som certifierar personer (SS-EN ISO/IEC 17024:2003)

1. �r ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, eller
2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekono-

miska samarbetsomr�det �r ett certifieringsorgan som

a) har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i In-

ternationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotek-
niska kommissionens standard f�r bed�mning av �verensst�mmelse med all-

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om ut-
sl�pp fr�n luftkonditioneringssystem i motorfordon och om �ndring av r�dets direktiv
70/156/EEG (EUT L 161, 14.6.2006, s. 12, Celex 32006L0040). Se �ven Europapar-
lamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsf�rfa-
rande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r
informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034),
�ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,
5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 EUT L 161, 14.6.2006, s.1 (Celex 32006R0842).

3 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

SFS 2007:846

Utkom fr�n trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:846

m�nna krav p� ackrediteringsorgan som ackrediterar organ f�r bed�mning
av �verensst�mmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller

b) p� annat s�tt visar att motsvarande kvalitetskrav �r uppfyllda i fr�ga om

oberoende och teknisk och yrkesm�ssig kompetens, om de uppgifter som
personen ska fullg�ra avser s�dant som kr�vs f�r att f�rsta g�ngen sl�ppa ut
en produkt p� marknaden.

4 � Med ackrediterat kontrollorgan avses i denna f�rordning en fysisk
eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standar-
diseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens
standard f�r bed�mning av �verensst�mmelse med allm�nna krav p� verk-
samhet hos olika typer av organisationer som utf�r kontroll (ISO/IEC
17020:1998, SS-EN ISO/IEC 17020:2005),

1. �r ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, eller
2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekono-

miska samarbetsomr�det �r

a) ett kontrollorgan som har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som

uppfyller kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Inter-
nationella elektrotekniska kommissionens standard f�r bed�mning av �ver-
ensst�mmelse med allm�nna krav p� ackrediteringsorgan som ackrediterar
organ f�r bed�mning av �verensst�mmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller

b) ett certifieringsorgan som p� annat s�tt visar att motsvarande kvalitets-

krav �r uppfyllda i fr�ga om oberoende och teknisk och yrkesm�ssig kompe-
tens, om de uppgifter som personen ska fullg�ra avser s�dant som kr�vs f�r
att f�rsta g�ngen sl�ppa ut en produkt p� marknaden.

5 � I denna f�rordning avses med

f-gas: en fluorerad v�xthusgas enligt definitionen i artikel 2.1 i EG-f�rord-

ningen om f-gaser,

k�ldmedium: ett medium som �r avsett att anv�ndas i ett k�ldmediesystem

och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp v�rmeenergi och
vid en h�gre temperatur och ett h�gre tryck avger v�rmeenergi, vanligen
med ett �ndrat aggregationstillst�nd,

k�ldmediesystem: sammankopplade k�ldmedieh�llande delar som bildar

en sluten krets som ett k�ldmedium cirkulerar i f�r att uppta eller avge en-
ergi,

ozonnedbrytande �mne: ett �mne som avses i artikel 1 i EG-f�rordningen

om ozonnedbrytande �mnen,

CFC: ett �mne som �r en klorfluorkarbon enligt EG-f�rordningen om

ozonnedbrytande �mnen,

�vrig CFC: ett �mne som �r en annan fullst�ndigt halogenerad klorfluor-

karbon,

HBFC: de �mnen som i EG-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen be-

tecknas bromfluorkolv�ten,

HCFC: de �mnen som i EG-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen be-

tecknas klorfluorv�ten,

anl�ggning: summan av de kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumps-

utrustningar som anv�nds i en och samma verksamhet av en och samma ope-
rat�r,

background image

3

SFS 2007:846

enhetsaggregat: en fabrikstillverkad kyl-, luftkonditionerings- eller v�r-

mepumpsutrustning med ett komplett k�ldmediesystem som installeras eller
har installerats utan ingrepp i k�ldmediesystemet,

mobil utrustning: en utrustning som inte �r station�r enligt definitionen i

artikel 2 i EG-f�rordningen om f-gaser,

ingrepp i k�ldmediesystem: en �tg�rd som inneb�r att n�gon del av k�ld-

mediesystemet �ppnas, oavsett om systemet �r trycksatt eller inte, eller en
�tg�rd p� en kringutrustning som kan p�verka systemets s�kerhet mot k�ld-
medieutsl�pp,

konvertering: en �tg�rd som inneb�r att HCFC i en kyl-, luftkonditione-

rings- eller v�rmepumpsutrustning byts ut mot en f-gas,

Svensk Kylnorm: branschstandarden Svensk Kylnorm i dess lydelse i fe-

bruari 2007,

KN-nummer: de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens f�rord-

ning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om �ndring av bilaga 1 till r�-
dets f�rordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan

4.

6 � I �vrigt har termer och uttryck i denna f�rordning samma betydelse
som i EG-f�rordningen om f-gaser och EG-f�rordningen om ozonnedbry-
tande �mnen.

Till�mpning av f�rbud

7 � Best�mmelser om f�rbud i denna f�rordning g�ller endast om motsva-
rande f�rbud inte redan f�ljer av EG-f�rordningen om f-gaser och EG-f�r-
ordningen om ozonnedbrytande �mnen. Best�mmelser om undantag fr�n
f�rbud enligt denna f�rordning f�r inte till�mpas i strid mot EG-f�rord-
ningen om f-gaser eller EG-f�rordningen om ozonnedbrytande �mnen.

F�rbud mot f-gaser

8 � Om det fr�n ett luftkonditioneringssystem i ett fordon har l�ckt ut mer
f-gaser �n vad som �r normalt med h�nsyn till det som kr�vs i fr�ga om l�ck-
age, �r det f�rbjudet att fylla systemet med f-gaser innan n�dv�ndiga repara-
tioner genomf�rts.

9 � Det �r f�rbjudet att leverera k�ldmedium som utg�rs av f-gaser till an-
dra mottagare �n

1. den som enligt best�mmelserna i denna f�rordning f�r fylla p� f-gaser i

kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustning,

2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrust-

ning som inneh�ller f-gaser,

3. den som bedriver verksamhet f�r forskning, utbildning och utveckling

av kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustning om f-gaserna �r av-
sedda f�r s�dan utrustning,

4. den som bedriver verksamhet f�r rening eller destruktion av f-gaser,

eller

4 EGT L 279, 23.20.2001, s. 1 (Celex 32001R2031).

background image

4

SFS 2007:846

5. F�rsvarsmakten, F�rsvarets materielverk eller Fortifikationsverket, om

f-gaserna �r avsedda f�r dessa myndigheters verksamhet.

F�rbud mot ozonnedbrytande �mnen

10 � Det �r f�rbjudet att yrkesm�ssigt tillverka, anv�nda, �verl�ta och sa-
luh�lla

1. andra ozonnedbrytande �mnen �n metylbromid, och
2. beredningar som inneh�ller andra ozonnedbrytande �mnen �n metyl-

bromid.

11 � Det �r f�rbjudet att yrkesm�ssigt �verl�ta eller saluh�lla

1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna f�rordning

om produkten ing�r i eller varan inneh�ller skumplast som har tillverkats
med CFC eller HCFC,

2. varor som inneh�ller CFC som k�ld- eller v�rme�verf�ringsmedium,

om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet efter den 31
december 1994, och

3. aerosolf�rpackningar som inneh�ller CFC eller HCFC.

12 � Det �r f�rbjudet att

1. yrkesm�ssigt tillverka, �verl�ta eller saluh�lla handbrandsl�ckare som

inneh�ller haloner,

2. �terfylla handbrandsl�ckare med haloner,
3. anv�nda haloner som brandsl�ckningsmedel vid installation av fasta

brandsl�ckningsanordningar, och

4. sl�ppa ut haloner i brandsl�ckningsanordningar vid fullskaleprov och i

�vrigt endast om syftet �r att f�rebygga eller motverka skador p� grund av
brand.

13 � Det �r f�rbjudet att fr�n ett land utanf�r Europeiska unionen yrkes-
m�ssigt importera

1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna f�rordning

om produkten ing�r i eller varan inneh�ller skumplast som har tillverkats
med CFC eller HCFC,

2. varor som inneh�ller CFC som k�ld- eller v�rme�verf�ringsmedium,
3. aerosolf�rpackningar som inneh�ller CFC eller HCFC, och
4. handbrandsl�ckare som inneh�ller haloner.

14 � Det �r f�rbjudet att utan Naturv�rdsverkets tillst�nd fr�n Sverige f�ra
ut ett �mne som inte l�ngre anv�nds, om �mnet �r

1. ett k�ldmedium inneh�llande ett ozonnedbrytande �mne som har an-

v�nts i en kyl-, v�rme- eller klimatanl�ggning, eller

2. en halon som har anv�nts f�r brandsl�cknings�ndam�l.

15 � Det �r f�rbjudet att leverera k�ldmedier som utg�rs av CFC, �vriga
CFC eller HCFC till andra mottagare �n dem som bedriver verksamhet f�r
destruktion av s�dana k�ldmedier. K�ldmedier som utg�rs av HCFC f�r
ocks� levereras till F�rsvarsmakten, F�rsvarets materielverk och Fortifika-
tionsverket.

background image

5

SFS 2007:846

Undantag fr�n f�rbuden

16 � Trots f�rbudet i 10 � f�r

1. CFC och �vriga CFC
a) anv�ndas som arbetsmedium i en station�r kyl-, v�rme- eller klimatut-

rustning av typ enhetsaggregat med en k�ldmediem�ngd som uppg�r till
h�gst 900 gram, om utrustningen var i bruk den 1 januari 2005 och sedan
dess har fortsatt och forts�tter att vara i bruk p� samma plats, eller

b) �verl�tas och saluh�llas i den m�n detta �r till�tet enligt EG-f�rord-

ningen om ozonnedbrytande �mnen,

2. HCFC
a) anv�ndas av F�rsvarsmakten, F�rsvarets materielverk och Fortifika-

tionsverket f�r p�fyllning av en kyl-, v�rme- eller klimatutrustning, om ut-
rustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och forts�t-
ter att vara i bruk och HCFC inte kan ers�ttas med n�got annat �mne,

b) anv�ndas som arbetsmedium i en kyl-, v�rme- eller klimatutrustning

tills vidare, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har
fortsatt och forts�tter att vara i bruk, eller

c) �verl�tas och saluh�llas, och
3. haloner �verl�tas och saluh�llas om inte hanteringen �r f�rbjuden enligt

12 �.

17 � Trots f�rbudet i 11 � f�r en kemisk produkt eller en vara som anges i
bilaga 1 till denna f�rordning yrkesm�ssigt �verl�tas och saluh�llas om

1. produkten eller varan har tillverkats i eller f�rts in till Sverige f�re den

1 juli 1995,

2. varan �r av h�rd skumplast (XPS), anges i bilaga 2 till denna f�rordning

och har tillverkats med HCFC, om varan har tillverkats i Sverige eller im-
porterats till landet f�re den 1 januari 1997, eller

3. varan �r en s�dan vara som anges i bilaga 3 till denna f�rordning och

har tillverkats med HCFC, om varorna har tillverkats i Sverige eller importe-
rats till landet f�re den 1 januari 1998.

18 � Trots f�rbuden i 10 och 12 �� f�r haloner anv�ndas i eller vid installa-
tion av brandsl�ckningsanordningar som

1. �r placerade i luftfartyg eller ub�tar, eller
2. �r placerade i F�rsvarsmaktens stridsfordon eller s�dana stridslednings-

centraler som �r bel�gna i fartyg eller under jord, och halonerna inte kan er-
s�ttas med n�got annat �mne, ny teknik eller n�got annat.

19 � Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n best�mmel-
serna i denna f�rordning

1. i fr�ga om CFC, 1,1,1-trikloretan och aerosolf�rpackningar som inne-

h�ller CFC eller HCFC, om det finns synnerliga sk�l, och

2. i �vrigt om det finns s�rskilda sk�l.
Dispenserna f�r f�renas med de villkor som beh�vs fr�n h�lso- och milj�-

skyddssynpunkt. Innan Naturv�rdsverket fattar beslut om saluh�llande och
import av varor som inneh�ller eller behandlats med CFC och HCFC ska
verket ge Kommerskollegium tillf�lle att yttra sig.

background image

6

SFS 2007:846

20 � I fr�ga om haloner f�r Statens r�ddningsverk eller, om det �r fr�ga om
en anordning i ett fartyg, Sj�fartsverket meddela f�reskrifter om undantag
eller i det enskilda fallet ge dispens fr�n best�mmelserna i 10, 12 och 13 ��,
om det beh�vs f�r att f�rebygga att m�nniskor skadas p� grund av brand.

F�reskrifter om undantag f�r inneh�lla de best�mmelser som beh�vs fr�n

h�lso- och milj�skyddssynpunkt. En dispens f�r f�renas med de villkor som
beh�vs fr�n h�lso- och milj�skyddssynpunkt.

Innan R�ddningsverket eller Sj�fartsverket meddelar f�reskrifter om un-

dantag eller ger en dispens, ska myndigheten ge Naturv�rdsverket tillf�lle att
yttra sig.

21 � I fr�ga om aerosolf�rpackningar som inneh�ller CFC eller HCFC och
som �r avsedda f�r medicinskt �ndam�l, f�r L�kemedelsverket meddela f�-
reskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�rbuden
mot tillverkning, saluh�llande och import i 10 �, 11 � 3 och 13 �. S�dana f�-
reskrifter f�r meddelas och dispenser ges endast om det finns synnerliga
sk�l.

Innan L�kemedelsverket meddelar f�reskrifter om undantag eller ger en

dispens, ska det ge Naturv�rdsverket tillf�lle att yttra sig.

F�rebyggande av utsl�pp och registerf�ring

22 � Den som tillverkar ett nytt enhetsaggregat, importerar eller till Sverige
f�r in en kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustning som �r till-
verkad utomlands eller installerar eller �r operat�r av en ny s�dan utrustning
ska se till att utrustningen �r f�rsedd med noggranna och l�ttfattliga drift-
och sk�tselinstruktioner p� svenska med de anvisningar som beh�vs f�r att
f�rebygga utsl�pp av k�ldmedium.

F�rsta stycket g�ller inte station�ra enhetsaggregat som inneh�ller mindre

�n 3 kilogram k�ldmedium och mobila utrustningar som inneh�ller mindre
�n 3 kilogram k�ldmedium.

F�r fartyg i internationell trafik f�r drift- och sk�tselinstruktionerna enligt

f�rsta stycket vara utf�rdade p� engelska i st�llet f�r p� svenska.

23 � Den som installerar, bygger om eller g�r n�got annat ingrepp i k�ld-
mediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustning
ska se till att l�ckagekontroll utf�rs i samband med arbetet. Detta g�ller inte
installation av och ingrepp i station�ra enhetsaggregat som inneh�ller
mindre �n 3 kilogram f-gaser.

24 � Det som s�gs om begr�nsningar av utsl�pp, l�ckagekontroll och re-
gisterf�ring i artikel 3.13.6 i EG-f�rordningen om f-gaser ska �ven g�lla

1. den som �r operat�r av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller v�rme-

pumpsutrustning som inneh�ller motsvarande m�ngd f-gaser, och

2. en station�r eller mobil utrustning som i st�llet f�r f-gas inneh�ller

HCFC.

25 � L�ckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-f�rordningen om f-gaser och
enligt 23 och 24 �� ska utf�ras av ett ackrediterat kontrollorgan.

background image

7

SFS 2007:846

26 � Det som s�gs i 25 � g�ller inte

1. kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar f�r icke yrkes-

m�ssigt bruk, eller

2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som �r

placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet.

Det som s�gs i 2225 �� g�ller inte k�ldmedier som utg�rs av f-gaser

eller kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som inneh�ller
s�dana k�ldmedier och som enbart anv�nds f�r forskning, utbildning och ut-
veckling inom kyl- och v�rmeomr�det.

Det som s�gs i fr�ga om l�ckagekontroll enligt 24 och 25 �� g�ller inte

fartyg som under ett helt kalender�r aldrig anl�per svensk hamn.

�tertagande av k�ldmedium

27 � Den som yrkesm�ssigt importerar eller �verl�ter k�ldmedier �r skyl-
dig att kostnadsfritt �terta levererade k�ldmedier som omh�ndertagits och
tillhandah�lla beh�llare f�r detta �ndam�l.

Rapportering och information till tillsynsmyndigheten

28 � Innan installation eller konvertering sker av en station�r kyl-, luftkon-
ditionerings- eller v�rmepumpsutrustning som inneh�ller 10 kilogram f-ga-
ser eller mer, ska den som �r eller avser att bli operat�r av utrustningen in-
formera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska l�mnas i s� god
tid att utrymme ges f�r ett �ndam�lsenligt samr�d med tillsynsmyndigheten
om �tg�rdens utformning och milj�p�verkan.

F�rsta stycket g�ller inte
1. om installation eller konvertering sker till f�ljd av ett of�rutsett haveri

av en utrustning som kr�ver omedelbara �tg�rder i syfte att undvika ol�gen-
het f�r m�nniskors h�lsa och milj�n eller betydande ekonomisk skada,

2. om valet av utrustning och k�ldmedium behandlas inom ramen f�r en

ans�kan om tillst�nd eller en anm�lan enligt 9 kap. milj�balken,

3. kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustningar f�r icke yrkes-

m�ssigt bruk, eller

4. k�ldmedier som utg�rs av f-gaser samt kyl-, luftkonditionerings- och

v�rmepumpsutrustningar som inneh�ller s�dana k�ldmedier och som enbart
anv�nds f�r forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och v�rmeomr�-
det.

29 � Om det i en station�r anl�ggning eller i en anl�ggning p� fartyg under
n�gon del av ett kalender�r finns minst 10 kilogram k�ldmedier som omfat-
tas av l�ckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-f�rordningen om f-gaser eller
enligt 24 �, ska operat�ren senast den 31 mars �ret efter det kalender�ret ge
in en rapport till tillsynsmyndigheten.

Rapporten ska omfatta resultatet av de l�ckagekontroller som gjorts under

kalender�ret och information om utrustning som skrotats under kalender�ret.

Rapporten ska undertecknas av operat�ren eller f�rses med operat�rens

elektroniska signatur och inneh�lla uppgift om

1. operat�rens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,

background image

8

SFS 2007:846

2. adress och fastighetsbeteckning d�r utrustningen �r bel�gen, om utrust-

ningen �r station�r,

3. en f�rteckning �ver den kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumps-

utrustning som finns vid anl�ggningen,

4. den totala m�ngden k�ldmedier vid anl�ggningen,
5. den totala m�ngden p�fyllda f-gaser till f�ljd av l�ckage under det se-

naste kalender�ret,

6. den totala m�ngden omh�ndertagna k�ldmedier under det senaste ka-

lender�ret,

7. resultatet av utf�rda kontroller,
8. datum f�r utf�rda kontroller,
9. namn och kontaktuppgifter avseende den personal och det f�retag som

utf�rt kontrollerna,

10. kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustning som har skro-

tats, och,

11. i fr�ga om utrustning ombord p� fartyg, fartygets namn, signalbokst�-

ver eller liknande.

30 � Rapporteringskraven i 29 � g�ller inte

1. kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustningar f�r icke yrkes-

m�ssigt bruk,

2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som �r

placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet, eller

3. k�ldmedier som utg�rs av f-gaser samt kyl-, luftkonditionerings- och

v�rmepumpsutrustningar som inneh�ller s�dana k�ldmedier och som enbart
anv�nds f�r forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och v�rmeomr�-
det.

Krav p� f�retag och personal

31 � Installation och ingrepp i ett k�ldmediesystem eller i en anordning
som p�verkar k�ldmediesystemets funktion f�r endast g�ras av den som �r
ett ackrediterat kontrollorgan och ackrediteringen omfattar att de kunskaps-
krav som enligt bilaga 4 kr�vs f�r arbetet �r uppfyllda.

Trots best�mmelsen i f�rsta stycket f�r ett arbete g�ras av den som i fr�ga

om kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustningars funktion, drift
och sk�tsel �r eller st�r under arbetsledning av n�gon som �r certifierad av
ett ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar att de kun-
skapskrav som enligt bilaga 4 kr�vs f�r arbetet �r uppfyllda, om arbetet av-
ser

1. avtappning av k�ldmedium ur ett station�rt enhetsaggregat eller av-

tappning av en mobil utrustning med h�gst 3 kilogram k�ldmedium vid en
bilskrotningsanl�ggning (klass 2.1),

2. �tg�rder p� station�ra enhetsaggregat med h�gst 3 kilogram k�ld-

medium och som f�ruts�tter ingrepp i k�ldmediesystemet eller i anordningar
som p�verkar kretsens funktion (klass 2.2),

3. ingrepp i tom mobil utrustning f�r h�gst 3 kilogram k�ldmedium (klass

2.3),

4. �tg�rder till sj�ss p� kylanl�ggning som �r installerad p� fiskefartyg

och kylanl�ggning i annat fartyg med en sammanlagd k�ldmediem�ngd av

background image

9

SFS 2007:846

h�gst 10 kilogram och som f�ruts�tter ingrepp i k�ldmediekretsen (klass 1),
eller

5. �tg�rder p� en kylanl�ggning som �r installerad p� fartyg eller som till-

f�lligtvis fraktas p� fartyg och som f�ruts�tter ingrepp i k�ldmediesystemet
eller i anordningar som p�verkar systemets funktion.

�tg�rder som avses i andra stycket 5 f�r utf�ras p� anl�ggningar i f�rsva-

rets fartyg av en underh�llsorganisation som �r knuten till fartygsf�rband,
om det i underh�llsorganisationen ing�r en person som �r certifierad av ett
ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar att de kunskaps-
krav som enligt bilaga 4 kr�vs f�r arbetet �r uppfyllda.

I fr�ga om installation av utrustning som inneh�ller mindre �n 3 kilogram

k�ldmedier och som inte f�ruts�tter p�fyllnad efter det att k�ldmediekretsen
monterats ihop samt i fr�ga om CFC, �vriga CFC och HCFC g�ller f�rsta
tredje styckena endast arbete i yrkesm�ssig verksamhet.

32 � Ombord p� fartyg d�r installation, ombyggnad, reparation och andra
ingrepp i k�ldmediesystemet utf�rs till sj�ss p� kyl-, luftkonditionerings-
eller v�rmepumpsutrustningar ska det finnas

1. anst�lld personal som �r certifierad av ett ackrediterat certifieringsor-

gan och certifieringen omfattar de kunskapskrav som kr�vs enligt bilaga 4,
och

2. s�dan serviceutrustning som kr�vs f�r att �tg�rderna ska kunna utf�ras

s� att tillr�cklig s�kerhet mot utsl�pp till atmosf�ren uppn�s.

33 � En operat�r som anlitar n�gon f�r ett s�dant arbete som avses i 31 �
ska se till att arbetet inte utf�rs i strid mot den paragrafen.

34 � En operat�r ska att se till att den personal som sk�ter operat�rens an-
l�ggning har kunskap om och erfarenhet av kyl-, luftkonditionerings- eller
v�rmepumpsutrustningens funktion, drift och sk�tsel.

35 � I fr�ga om kyl-, luftkonditionerings- eller v�rmepumpsutrustningars
funktion, drift och sk�tsel f�r en person certifieras av ett ackrediterat certi-
fieringsorgan enbart om personen har avlagt prov vid ett godk�nt examina-
tionscentrum.

Ett s�dant examinationscentrum f�r godk�nnas av ett ackrediterat certifie-

ringsorgan enbart om examinationscentrumet har den utrustning som kr�vs
och tillr�ckliga personella resurser.

En certifiering enligt f�rsta stycket 1 ska utf�rdas f�r de klasser som fram-

g�r av bilaga 4 och avse den kompetens och g�ras p� ett s�tt som �verens-
st�mmer med Svensk Kylnorm.

36 � Om ett certifikat beh�ver f�rnyas ska det ske p� ett s�tt som �verens-
st�mmer med Svensk Kylnorm.

37 � En ackreditering f�r installation, service och kontroll av kyl- och v�r-
mepumpsanl�gningar ska g�ras enligt ackrediteringsorganets f�reskrifter f�r
ackrediterade kontrollorgan.

background image

10

SFS 2007:846

Ett ackrediterat kontrollorgan ska
1. ha minst en person anst�lld i arbetsledande st�llning med certifierad

kompetens motsvarande de klasser som anges i 31 � och bilaga 4 samt
Svensk Kylnorm,

2. ha n�dv�ndig och tillr�cklig utrustning, anv�nda metoder och utf�rda

kontrollrapporter enligt ackrediteringsorganets till�mpliga f�reskrifter och
best�mmelserna i denna f�rordning samt enligt Svensk Kylnorm,

3. kvartalsvis uppr�tta en sammanst�llning �ver ink�pt, f�rbrukat och

�terl�mnat k�ldmedium och kunna redovisa sammanst�llningen till tillsyns-
myndigheten.

38 � En person som avses i 37 � andra stycket 1 ska se till att den som ut-
f�r arbete under ledning av honom eller henne har de kunskaper och f�rdig-
heter som fordras f�r arbetet och som f�ljer av best�mmelserna i denna f�r-
ordning.

39 � Det som s�gs i 3138 �� g�ller inte k�ldmedier som utg�rs av f-gaser
eller kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som inneh�ller
s�dana k�ldmedier och som enbart anv�nds f�r forskning, utbildning och ut-
veckling inom kyl- och v�rmeomr�det.

Det som s�gs i 31 och 3538 �� g�ller inte personal och f�retag med certi-

fikat i enlighet med artikel 5.2 i EG-f�rordningen om f-gaser som utf�rdats i
att annat land i Europeiska unionen.

Det som s�gs i 32 � g�ller inte
1. kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar f�r icke yrkes-

m�ssigt bruk, eller

2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar som �r

placerade i fartyg registrerade i utlandet.

Bemyndiganden

40 � Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter

1. om f�rsiktighetsm�tt och kunskapskrav samt de �tg�rder i �vrigt som

beh�vs f�r att hindra on�diga utsl�pp av HFC fr�n brandsl�ckningsanord-
ningar,

2. om att den som innehar en eller flera brandsl�ckningsanordningar som

sammanlagt rymmer mer �n 20 kilogram haloner ska, n�r en s�dan anord-
ning tas bort, �verl�mna halonet f�r bortskaffande,

3. om f�rsiktighetsm�tt och andra �tg�rder som beh�vs f�r att motverka

utsl�pp av halon,

4. f�r att motverka utsl�pp fr�n anl�ggningar eller anordningar f�r de-

struktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som inneh�ller
halon, och

5. om kunskapskrav avsedda f�r den som yrkesm�ssigt hanterar eller in-

stallerar fasta brandsl�ckningsanordningar eller utf�r reparationer eller un-
derh�ll som p�verkar arbetsmediekretsen i s�dana anordningar, f�r att f�r-
hindra utsl�pp av halon.

background image

11

SFS 2007:846

Avfall

41 � Avfall som utg�rs av kasserade kylsk�p eller frysar ska hanteras p�
s�dant s�tt att �mnen som bryter ned ozonskiktet inte sl�pps ut.

Beh�rig myndighet

42 � Naturv�rdsverket �r den beh�riga myndighet som avses i EG-f�rord-
ningen om ozonnedbrytande �mnen och i EG-f�rordningen om f-gaser.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1995:555) om HFC och f�rordningen (2002:187) om �mnen som bryter ned
ozonskiktet ska upph�ra att g�lla.

2. F�reskrifter meddelade med st�d av f�rordningen (1995:636) om �m-

nen som bryter ned ozonskiktet eller f�rordningen (2002:187) om �mnen
som bryter ned ozonskiktet ska anses meddelade med st�d av motsvarande
best�mmelser i denna f�rordning.

3. Dispenser som har getts med st�d av f�rordningen (1995:636) om �m-

nen som bryter ned ozonskiktet eller f�rordningen (2002:187) om �mnen
som bryter ned ozonskiktet ska anses ha getts med st�d av motsvarande be-
st�mmelser i denna f�rordning.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

background image

12

SFS 2007:846

Bilaga 1

Produkter och varor

ur KN-nummer 3903 eller 3909: polystyren och polyuretan, i obearbetad

form,

ur KN-nummer 3921: plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren,

polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast,

ur KN-nummer 3923, 3924 eller 3926: artiklar f�r transport eller f�rpack-

ning av varor, eng�ngsartiklar samt r�risolering av mjuk skumplast,

ur KN-nummer 3925, 4418, 7308 eller 7610: paneler, v�ggelement, portar

och d�rrar,

ur KN-nummer 6809 eller 6810: varor f�r byggnads�ndam�l,
ur KN-nummer 7303, 7304, 7305 eller 7306: r�r av j�rn eller st�l,
ur KN-nummer 7411: r�r av koppar,
ur KN-nummer 8418: kylsk�p, frysar och annan kyl- eller frysutrustning,

elektriska och andra; v�rmepumpar, andra �n luftkonditioneringsapparater
enligt KN-nummer 8415,

ur KN-nummer 8419: maskiner och apparater, �ven med elektrisk upp-

v�rmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt KN-nummer
8415), f�r behandling av material genom f�rfaranden som inbegriper tempe-
ratur�ndring, s�som uppv�rmning, kokning, rostning, destillering, rektifie-
ring, sterilisering, past�risering, �ngbehandling, torkning, indunstning, f�r-
�ngning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av
s�dant slag som anv�nds f�r hush�llsbruk; genomstr�mnings- eller f�rr�ds-
varmvattenberedare, icke elektriska,

ur KN-nummer 8516: elektriska genomstr�mnings- eller f�rr�dsvarmvat-

tenberedare,

ur KN-nummer 8603, 8605 eller 8606: j�rnv�gs- och sp�rv�gsvagnar,
ur KN-nummer 8609: godsbeh�llare (containrar), inbegripet s�dana f�r

transport av v�tskor, speciellt konstruerade och utrustade f�r befordran med
ett eller flera slag av transportmedel,

ur KN-nummer 8702, 8703 eller 8704: bilar och andra motorfordon kon-

struerade huvudsakligen f�r person- eller godsbefordran,

ur KN-nummer 8707: karosserier (inbegripet f�rarhytter) till motorfordon

enligt KN-nummer 87028704,

ur KN-nummer 8708: delar och tillbeh�r till motorfordon enligt KN-num-

mer 87028704,

ur KN-nummer 8716: sl�pfordon och p�h�ngsvagnar; andra fordon, utan

mekanisk framdrivningsanordning, delar till s�dana fordon,

ur KN-nummer 8901: tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av

h�rd skumplast,

ur KN-nummer 8902: fiskefartyg med isolering av h�rd skumplast,
ur KN-nummer 8903: fritidsb�tar och andra fartyg f�r n�jes- eller sport-

bruk,

ur KN-nummer 8907: andra flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassu-

ner, bryggor, bojar och sj�m�rken),

ur KN-nummer 9401 eller 9403: sitt- och liggm�bler samt delar till s�-

dana m�bler, och

ur KN-nummer 9404: madrasser, dynor och kuddar.

background image

13

SFS 2007:846

Bilaga 2

Produkter och varor

ur KN-nummer 3921 11: andra slag av plattor, duk, film, folier och rem-

sor av plast: por�sa produkter: av polymerer av styren polystyren och poly-
uretan, i obearbetad form, och

ur KN-nummer 3925 90: byggvaror av plast, inte n�mnda eller inbegripna

n�gon annanstans.

background image

14

SFS 2007:846

Bilaga 3

Produkter och varor

ur KN-nummer 8419: maskiner och apparater, �ven med elektrisk upp-

v�rmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt KN-nummer
8514), f�r behandling av material genom f�rfaranden som inbegriper tempe-
ratur�ndring, s�som uppv�rmning, kokning, rostning, destillering, rektifie-
ring, sterilisering, past�risering, �ngbehandling, torkning, indunstning, f�r-
�ngning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av
s�dana slag som anv�nds f�r hush�llsbruk; genomstr�mnings- eller f�rr�ds-
varmvattenberedare, icke elektriska,

ur KN-nummer 8516: elektriska genomstr�mnings- eller f�rr�dsvarmvat-

tenberedare och doppv�rmare; elektriska apparater f�r rumsuppv�rmning
eller uppv�rmning av marken; elektriska v�rmeapparater f�r h�rbehandling
(t.ex. h�rtorkar, h�rspolar och h�rt�nger) eller f�r torkning av h�nderna;
elektriska stryk- eller pressj�rn; andra elektriska v�rmeapparater av s�dana
slag som anv�nds f�r hush�llsbruk; elektriska v�rmemotst�nd, andra �n s�-
dana enligt KN-nummer 8548,

ur KN-nummer 8901: kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, f�rjor, lastfartyg,

pr�mar och liknande fartyg f�r person- eller godsbefordran, och

ur KN-nummer 8902: fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg f�r be-

redning eller konservering av fiskeriprodukter.

background image

15

SFS 2007:846

Bilaga 4

Kunskapskrav f�r vissa arbeten

Klass 1 Kunskapskrav f�r arbete med egenkontroll: Kunskaper om inne-
h�llet i f�reskrifter och normer samt om genomf�rande av egenkontroll.

Klass 2.1 Kunskapskrav f�r avtappning ur station�rt enhetsaggregat eller
mobil utrustning med mindre �n 3 kilogram k�ldmedium:
Kunskaper om
inneh�llet i f�reskrifter och normer samt om k�ldmediehantering.

Klass 2.2 Kunskapskrav f�r arbete med enhetsaggregat med mindre �n
3 kilogram k�ldmedium:
Kunskaper om inneh�llet i f�reskrifter och normer
samt om k�ldmediehantering och kunskaper i grundl�ggande kylteknik.

Klass 2.3 Kunskapskrav f�r arbete med installation och service av eller
ingrepp i mobil utrustning med mindre �n 3 kilogram k�ldmedium samt ge-
nomf�rande av kontroll av anl�ggning med s�dana utrustningar:
Kunskaper
om inneh�llet i f�reskrifter och normer samt om k�ldmediehantering och
kunskaper i grundl�ggande kylteknik och kontroll av utrustning och anl�gg-
ning.

Klass 3.1 Kunskapskrav f�r arbete med installation och service av eller
ingrepp i kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar med min-
dre �n 50 kilogram k�ldmedium samt genomf�rande av kontroll av anl�gg-
ningar med s�dana utrustningar:
Kunskaper om inneh�llet i f�reskrifter och
normer samt om k�ldmediehantering, mer kvalificerade kunskaper i kyltek-
nik, kunskaper i genomf�rande av kontroll av kyl-, luftkonditionerings- eller
v�rmepumpsutrustning eller anl�ggning.

Klass 3.2 Kunskapskrav f�r arbete med installation och service av eller
ingrepp i �vriga kyl-, luftkonditionerings- och v�rmepumpsutrustningar
samt genomf�rande av kontroll av anl�ggningar med s�dana utrustningar:
Kunskaper om inneh�llet i f�reskrifter och normer samt om k�ldmediehan-
tering, mer kvalificerade kunskaper i kylteknik inriktade mot stora kyl-, luft-
konditionerings- och v�rmepumpsutrustningar, kunskaper i energieffektivi-
sering samt kunskaper i genomf�rande av kontroll av kyl-, luftkonditione-
rings och v�rmepumpsutrustningar och anl�ggningar.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;