SFS 2007:849 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

070849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.