SFS 2007:865 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

070865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.