SFS 2007:866 Förordning om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

070866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa
ersättningar i internationella förhållanden till
landsting och kommuner från sjukförsäkringen
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1994:2053) om vissa ersätt-

ningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjuk-
försäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska ha följande
lydelse.

9 §

1

Försäkringskassan får, efter samråd med Sveriges Kommuner och

Landsting meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:899.

SFS 2007:866

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007