SFS 2007:870 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

070870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.