SFS 2007:885 Förordning om upphävande av kungörelsen (1947:970) om överflyttande å arbetsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma statens arbetsmarknadskommission

070885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1947:970) om
överflyttande å arbetsmarknadsstyrelsen av de
uppgifter, som tillkomma statens
arbetsmarknadskommission;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1947:970) om överflyttande å ar-

betsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma statens arbetsmark-
nadskommission ska upphöra att gälla vid utgången av 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:885

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007